JBTA® / TEAMDIAMANTEN®:

JBTA®

Jung Baseret Type Analyse®

Jung Baseret Type Analyse® er en dansk udviklet personlighedsanalyse baseret på den schweiziske psykoanalytiker Carl Gustav Jungs teori om psykologiske typer. Formålet med analysen er at hjælpe enkeltpersoner med at identificere deres naturlige præferencer. 

Hvad måler JBTA®?

Typeanalysen bygger på 4 grundlæggende dimensioner:

 • Energidimensionen
 • Opfattedimensionen
 • Vurderedimensionen
 • Livsstilsdimensionen


Hver dimension har 2 poler, som kaldes præferencer. Det betyder, at der i alt findes 8 præferencer:

Energidimensionen:
Ekstroversion (E) – Introversion (I)

Opfattedimensionen:
Sansning (S) – Intuition (N)

Vurderedimensionen:
Tænkning (T) – Følen (F)

Livsstilsdimensionen:
Vurderende (J) – Opfattende (P)


Ved besvarelse af analysen kombineres en præference fra hver af 4 dimensioner og danner således i alt 16 kombinationsmuligheder, som udgør de 16 mulige typer.
 
JBTA® analysen giver en indikation af hvilken type, der falder den enkelte mest naturlig. De 16 typer skal betragtes som ligeværdige, hver især har de styrker og svagheder. Det interessante bliver at finde frem til, hvilke præferencer, der driver dig, og her giver JBTA® målingen en indikation af, hvilken type du foretrækker og beskriver samtidig de grundlæggende forskelle og ligheder mellem typerne.

JBTA® kan derfor med fordel anvendes til:

 • Individuel udvikling
 • Lederudvikling
 • Coaching
 • Teambuilding
 • Forandringsprocesser
 • Konfliktløsning
 • Stresshåndtering
 • Karriereudvikling
 • Kommunikationsprocesser

Hvordan er JBTA® konstrueret?

Ved at anvende et såkaldt tvangsvalgsprincip, populært kaldet for pest eller kolera valg, tvinges analysetageren til at prioritere mellem to ligeværdige udsagn. Denne metode har en fordel, når man arbejder med bipolære skalaer.
 
JBTA® analysen hviler i første omgang på ca. 200 svarresultater, hvor respondenter fra mange brancher, aldersklasser og af begge køn har besvaret 92 udsagn, fordelt på de 4 ovennævnte dimensioner. Efter en statistisk bearbejdning blev de svageste udsagn fjernet, ca. 30 %, og 60 udsagn blev bibeholdt. Det betyder, at hver af de 4 dimensioner i dag består af 15 udsagn. En dimension kan derfor ikke ende i et resultat med lige mange point fordelt på de 2 præferencer på dimensionen.
 
Al statistisk bearbejdning er foretaget af cand.scient. Bo Sommerlund, lektor og statistiker gennem 40 år på Psykologisk Institut ved Århus Universitet. Bo Sommerlund har i forhold til JBTA® analysen foretaget

 • Faktoranalyse
 • Korrelationsstudier
 • Reliabilitetsanalyse
 • Itemanalyse


Reliabilitetsanalysen er en indre konsistens analyse baseret på Cronbach Alfa metoden, og den viste følgende koefficienter: E-I 0.90; S-N 0.88; T-F 0.88; J-P 0.91, hvilket indikerer en meget høj grad af indre konsistens mellem de anvendte udsagn på de respektive 4 dimensioner.

Hvordan vises et JBTA® resultat?

JBTA® resultatet vises som en graf, der indikerer, hvilken af de 2 poler på en dimension, der er valgt som den mest foretrukne.


 

Hvordan administreres JBTA®?

JBTA® analysen fungerer elektronisk; det vil sige på Internettet via en krypteret datalinje, så optimal sikkerhed opnås. Et helt nyudviklet og moderne onlinesystem understøtter såvel besvarelsen af analysen som kontobrugerens daglige håndtering af data i forbindelse med udsendelse af analyser og registrering af indkomne analysesvar.
 
Klik for at se adgang til analysebesvarelse og oprettelse af brugerkonto.
 
Der er i princippet ingen tidsbegrænsning for udfyldelse af analysen, men erfaringen viser, at flertallet bruger 15 - 25 minutter.

Sprog

Selve JBTA® analyse findes i dag på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk, spansk og fransk. Den videre sprogprioritering vil afhænge af efterspørgsel. Det tilhørende hæfte "Hvilken type er du?" findes i dag på dansk og engelsk.

Hvem kan anvende JBTA®?

 • For at kunne anvende analysen og fortage analyser af andre kræves en uddannelse, en såkaldt certificering. For at opnå en certificering skal man gennemgå et kursus, hvor deltagerne trænes i anvendelse af teori og praktik og således opnår et fastsat kompetenceniveau. Gennemførelse af JBTA® certificering skal afsluttes med bestået eksamen.
 • Alle som besidder et dokumenteret kompetenceniveau lig det, som opnås gennem JBTA® certificering, f.eks. gennem certificering i lignende typeanalyser, accepteres som brugere.

Klik for at læse mere om JBTA® certificering

 

Tilhørende materiale

Som obligatorisk feedback-materiale til JBTA® analysen hører bogen ”Hvilken type er du?” (72 sider) af Lene Bohnsen og Bent Brøgger. Bogen fører læseren sikkert igennem typologiens grundelementer samt typedynamikkens mere komplekse dele. Endelig beskrives de 16 forskellige typer udførligt hver for sig. Bogen findes på både dansk og engelsk.

 

       

 

Hvad koster en JBTA® analyse?

Selve JBTA® analysen koster kr.135,- pr. stk. eks. moms. (for certificerede brugere) inklusiv bogen ”Hvilken type er du?” (JBTA® analyse med engelsk hæfte koster kr. 135,- eks. moms). En JBTA® analyse står aldrig alene. Udover bogen ”Hvilken type er du?” skal formidlingen af en besvaret analyse altid forgå med bistand fra en certificeret bruger. Det vil sige, du skal investere tid og økonomi i en samtale om din profil for at sikre en solid forståelse for de muligheder, du kan arbejde videre med.