JBTA® / TEAMDIAMANTEN®:

TeamDiamanten® 2.0 

Paradokstænkning og værdiskabelse i grupper 

 

 

 

Hvordan ser dit teams profil ud? Hvilke farver har dit team? Hvordan er jeres sammensætning?

 • Kender du teamets styrker og blinde vinkler?

Er I tilpas BLÅ? For lidt GULE eller for meget RØDE? Hvordan er farverne blandet og hvilke farver skaber harmoni eller konsistens, og hvilke skaber innovation eller målrettethed? 

   

 • De RØDE teamroller repræsenterer værdibidrag i relation til SAMARBEJDE.
 • De GRØNNE teamroller repræsenterer værdibidrag i relation til INNOVATION.
 • De BLÅ teamroller repræsenterer værdibidrag i relation til KONKURRENCE.
 • De GULE teamroller repræsenterer værdibidrag i relation til DRIFT.

 

Hvis du ønsker, at dit team skal være effektivt og værdiskabende, må du nødvendigvis kende og forstå, hvilke kræfter, energier og spændingsfelter, dit team rummer.

Ved hjælp af en enkel farvekodning får du hurtigt et overblik over, hvad der er på spil i dit team.

 

Det er i krydspunktet mellem farvernes forskelligtrettede værdiantagelser, at spændinger opstår og magi skabes.

 

 • TeamDiamanten® 2.0 er et struktureret visuelt værktøj til teamprofilering, teamanalyse, teamtræning og teamudvikling.
 • TeamDiamantens® 2.0 formål er at hjælpe dit team til at opnå en øget værdiskabelse, uanset om vi ser på serviceydelser, produktoptimering, innovation eller økonomi.
 • TeamDiamanten 2.0 binder Jungs typologi, som denne kommer til udtryk gennem JBTA® (Jung Baseret Type Analyse), MBTI (Myers Briggs Type Indikator) eller JTI (Jungiansk Type Index), sammen med en inspiration, vi har hentet fra Cameron & Quinns ”Competing Values Framework”. 
 • TeamDiamanten® 2.0 linker typologiens 16 typer sammen i en model med 4 strategiske funktioner og 8 teamroller, som giver et overblik over balancer og ubalancer i sammensætningen af teamet. 
 • TeamDiamanten® 2.0 fortæller, hvordan de 16 forskellige typer kan bringe hinandens bidrag og ressourcer i spil gennem de 8 teamroller.
 • TeamDiamanten® 2.0 er først og fremmest et procesværktøj, der kan understøtte erkendelse om udviklingsbehov, samt skabe grobund for dialog omkring udnyttelse af eksisterende ressourcer og blinde pletter, såvel individuelt som i teamet.
 • TeamDiamanten® 2.0 er udviklet af cand.psych. Bent Brøgger, BRØGGER Erhvervspsykologer og er en videreudvikling af TeamDiamanten 1.0. TeamDiamanten® 2.0 rummer yderligere erfaring fra de snart 20 år, som er passeret, siden TeamDiamanten 1.0 blev publiceret.

 

Certificering i TeamDiamanten® 2.0

Forudsætning: Kræver certificering i JBTA® (Jung Baseret Type Analyse); MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) eller JTI (Jungiansk Type Index).

 • For at anvende TeamDiamanten® 2.0 kræves 1 dags certificeringskursus fra BRØGGER Erhvervspsykologer.
 • TeamDiamant® 2.0 certificeringen indeholder træning i såvel anvendelse af værktøjet, som grundlæggende gruppepsykologi samt typologisk indsigt og forståelse på et niveau, som kræver en vis erfaring.
 • I forbindelse med TeamDiamant® certificeringen udleveres træningsmanual (ringbind) med alt nødvendigt materiale og bogen "TeamDiamanten® 2.0 - Profilering og værdiskabelse i grupper", samt mulighed for tilkøb af årsabonnement på TeamDiamanten® Onlinesystem.
 • Certificeringspris kr. 8.500,- eks. moms.

 

     
Dansk bog:
Pris kr.155,- eks.moms/stk.
  Engelsk hæfte:
Pris kr.100,- eks.moms/stk.

 

Kursustidspunkt:

 • Interne certificeringskurser efter nærmere aftale.
 • Åbne certificeringskurser annonceres på disse websider under menupunktet: "KURSER & MØDER"